"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi

Wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił

i zapału koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia..."

 

M.Debesse