Grupa Motylki

Wychowawca grupy- Marzena Sołtys


Grupa Pszczółki

Wychowawca grupy - Joanna Zientek


W naszym przedszkolu stworzyliśmy miłą , domową atmosferę.

Kadra pedagogiczna stwarza warunki sprzyjające rozwojowi dziecka. Kompetentni i życzliwi nauczyciele są otwarci na potrzeby dziecka i rodziców. Stosując dwupodmiotowość pozwalają dziecku być sobą. Zwracają szczególną uwagę na rozwój indywidualny zainteresowań i talentów dzieci. Stosują tradycyjne i nowatorskie metody i formy pracy pedagogicznej.

Ustawicznie podnoszą kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Możemy również poszczycić się znakomita współpracą z personelem pomocniczy, który dzięki swemu zaangażowaniu w życie placówki, dobrze wykonywanym obowiązkom ma udział we współtworzeniu pozytywnego wizerunku naszego przedszkola.


Do personelu pomocniczego należą:

- Małgorzata Stefaniak- administrator

- Agnieszka Marciniak- kucharka, dbająca o nasze posiłki , o to aby były one dobrze przyrządzone, urozmaicone i estetyczne, a przede wszystkim były zdrowe i smakowały naszym dzieciom.