6.30-8.30

Schodzenie się dzieci

-Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci

Służące realizacji pomysłów dzieci

-Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę

-Ćwiczenia ogólnorozwojowe(rozwijające percepeję wzroku, słuchu, grafomotorykę)

-Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci

8.30-8.45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.45-9.15

Śniadanie

9.15-11.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zabawy i gry sportowe.

Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11.45-12.00

czynności porządkowo-higieniczne

przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad

12.30-13.00

Odpoczynek poobiedni(słuchanie bajek, relaksacja)

13.00-14.30

zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe,

ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

14.30-15.00

Rozchodzenie się dzieci

 

Działalność naszego przedszkola nakierowana jest na harmonijny, właściwy, radosny rozwój dziecka  w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, pod okiem wykwalifikowanej kadry. Tutaj dzieci mają szansę rozwijać pierwsze dziecięce przyjaźnie. Tu urzeczywistniają się dziecięce marzenia.


Wszyscy pracują wspólnie dla dobra najmniejszych, których poczucie bezpieczeństwa, radość w oczach i chęć przebywania z nami stają się priorytetami w naszej pracy. Najważniejsze jest dla nas, aby nasze PRZEDSZKOLAKI były zdrowe i szczęśliwe, wrażliwe i kochające, myślące i twórcze, otwarte i pewne siebie, preferujące prawdę i dobro.

PROGRAM REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/15

"KALENDARZ PRZEDSZKOLAKA",WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego

zatwierdzonego przez MEN.

Prowadzimy systematyczną diagnozę postępów edukacyjnych

dzieci wraz z informacją zwrotną dla rodziców.


Zajęcia dodatkowe


-Katecheza środa godz .11.30 zajęcia prowadzi Ksiądz Ryszard Dudek


-Spotkanie ze sztuką:


-teatrzyk ART-RE z Krakowa


-Udział w prezentacjach twórczych:


-przegląd piosenki patriotycznej,


-Cecyliada


-koncerty muzyczne,

-Jasełka

-konkursy

-Kontakt ze środowiskiem lokalnym:

-Szkoła

-Biblioteka-Drzewce

-Nadleśnictwo-Sława

-KPP Wschowa

-Państwowa Straż Pożarna Wschowa

-Poradnia psychologiczno-pedagogiczna