Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca w placówce


Od godz.8.00-13.00-bezpłatnie,każda dodatkowa godzina 1 zł


Stawka żywieniowa- 5 zł dziennie